Utbildning

KBT-Huset erbjuder utbildningar. Utbildningar som  självklart kan skräddarsys efter era önskemål. De mest efterfrågade utbildningarna har hittills varit:

  • KBT för stressrelaterade problem och utmattningssyndrom
  • KBT för sömnproblem
  • KBT vid ångeststörningar
  • KBT för barn och ungdomar
  • KBT i föräldraskapet
  • Grundläggande inlärningspsykologi.

Tidigare och pågående uppdragsgivare är bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet och liksom ett flertal landsting och privata företag.