Medicinsk behandling

På KBT-huset finns en psykiater, Anders Lundin, som kan bedöma behovet av medicinering och genomföra behandlingen när så krävs.

Det finns negativa uppfattningar om psykofarmaka, dessvärre ofta byggda på fördomar eller okunskap. Moderna psykofarmaka – de vanligaste är serotoninförstärkande läkemedel, så kallade SSRI – är dock förhållandevis biverkningsfria. SSRI ger inte beroende och är idag ett ofta använt läkemedel.

Läkemedel kan, utöver psykoterapi, vara en hjälp att snabbare komma i balans vid psykisk ohälsa samt vid stresstillstånd med sömnsvårigheter och kroppsliga symtom. Ångest och depression kännetecknas inte bara av plågsamma tankar och känslor utan ofta också av påfrestande kroppsliga symtom som yrsel, huvudvärk och sömnproblem och ibland kognitiva symtom som koncentrationsproblem, glömska och trötthet/bristande uthållighet. Detta gör det svårt, ibland omöjligt, att fungera i arbete och vardag.

Medicinering kan göra att man återhämtar sig snabbare. Behandlingen pågår cirka ett halvår. De flesta som tar SSRI efter att ha varit deprimerade eller haft ångest en längre tid upplever att medicinen hjälper dem att hitta tillbaka till sig själva och till sitt normala sätt att fungera.