Individuell kontakt

I en individuell behandlingskontakt försöker terapeut och klient tillsammans förstå samband mellan beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner i olika situationer, i syfte att hitta konkreta vägar till förändring som gynnar hälsa och ökad livskvalitet.

Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal, då terapeut och klient tillsammans går igenom problembilden och gör en preliminär analys av situationen. Utifrån denna problemanalys görs sedan en behandlingsplan. Under behandlingen arbetar man mot tydliga mål och kontakten läggs upp så att man jobbar mot att stegvis närma sig dessa. En viktig del av behandlingen är att klienten arbetar med konkreta hemuppgifter mellan sessionerna. Kontakten är tidsbegränsad, och är förhållandevis kort. Varje session är ca 45 minuter lång.