Rehabilitering

Vi som arbetar på KBT-Huset har gedigen erfarenhet av arbete med rehabilitering. Rehabilitering blir aktuell när en person varit sjukskriven en period, exempelvis för stressrelaterad utmattning eller annan psykisk ohälsa, och syftar till att personen ska må och fungera bättre i vardagslivet samt kunna återgå i arbete igen, på ett hållbart sätt.

Rehabiliteringen läggs upp av behandlaren och patienten tillsammans, och planeringen förankras efter behov hos arbetsgivaren och Försäkringskassan. Rehabiliteringen består dels av en psykoterapeutisk behandling, utifrån vad patienten behöver för att gynna välbefinnande och funktionsförmåga långsiktigt. Därutöver ingår arbetslivsinriktat stöd och coachning för återgång i arbete, vilket anpassas efter varje persons förutsättningar. Vår erfarenhet visar att det ofta kan vara värdefullt att anpassa arbetsuppgifterna inledningsvis, för att sedan, i takt med att personen återhämtar sig ytterligare, gradvis öka arbetstid och arbetsbelastning.