Ledarskap

En fördel med att anlita en psykolog från KBT-huset som ledarskapskonsult är att man får en expert på hur man på bästa sätt motiverar sina medarbetare och hur man hanterar de problem som kan uppstå både i mindre arbetsgrupper som i stora organisationer. Dessutom kan man med välbeprövade KBT-metoder få stöd med att hantera den stress som ofta personer i ledande positioner utsätts för.

Den organisationspsykologiska metod som bygger på samma forskningsbas som KBT – OBM (Organizational Behavior Management) – har på senare år blivit allt mer efterfrågad då metoden ger tydliga konkreta riktlinjer för hur man påverkar en organisation och dessutom får fram mätbara resultat.