Coachning

Med de senaste årens ökade fokus på personlig utveckling har s.k. coachning blivit populärt. Med detta avses vanligen att man med en experts hjälp får hjälp att ta tag i de aspekter i sitt privat- eller yrkesliv som man vill förändra och förbättra. Psykologer med KBT-inriktning har en lång universitetsutbildning i hur man både definierar vilken riktning man vill gå i, och sedan hur man på bästa sätt konkret i handling går åt rätt håll. Då alla psykologer på KBT-huset arbetar efter vetenskapligt beprövade modeller kan våra klienter vara trygga med att den rådgivning vi ger är seriös och fungerande.