Problem

Här beskriver vi olika tillstånd som kan vara fokus för behandling med KBT. Klicka i listan till vänster så finner du mer information om specifika problemområden. Dessa beskrivningar är generella och ofta känner man inte igen sig i alla delar. Snarare kan det vara så att man känner igen delar av olika problembeskrivningar.

Vi vet att många inte formulerar sina svårigheter i de termer som vi använder här. En behandling kan exempelvis handla om att arbeta med sitt självförtroende, att bearbeta en sorg eller att våga ta emot kärlek och omtanke. Vi utgår från att klienten är expert på sin egen upplevelse och att vi bidrar med den psykologiska kunskapen. Tillsammans gör vi en beskrivning av de problem som vi ska arbeta med.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra behandlingar.