Andreas Olsson

Leg. psykolog

Andreas Olsson är legitmerad psykolog med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT). Han arbetar såväl med företag/organisationer som terapeutiskt arbete. Arbetet innefattar ledarskapscoachning och organisationsutveckling samt konflikthantering på arbetsplatsen.

Han har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatri men arbetar sedan flera år i privat verksamhet. Andreas har mångårig klinisk erfarenhet av behandling av t ex nedstämdhet/depression, stress, oro-/ångestproblematik och relationssvårigheter. Vidare så har Andreas omfattande kunskap och erfarenhet av att behandla barn och ungdomar och han har tidigare arbetat inom Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).

Mail: andreas(snabel-a)kbthuset.se

Mobil: 0704-465894