Ola Söderström

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Privatpraktiserande psykoterapeut och handledare. Ola har mångårig erfarenhet av behandling av besvär som sömn, stress, oro/ångest, ilska, tvång och depression. Ola har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, samt med arbetslivsinriktad rehabilitering vid Rygginstitutet i Vaxholm respektive vid Sophiahemmet Rehabcenter. Sedan flera år knuten som konsult till Stressmottagningen vid Karolinska Institutet, där han arbetar med bedömning, behandling och rehabilitering för stress-, sömn- och utmattningsbesvär. Utbildar inom KBT, och är verksam som handledare vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet samt ger verksamhetshandledning.