Marie Söderström

Leg. psykolog, med. dr.

Marie Söderström är psykolog, föreläsare och författare. Marie är disputerad vid Karolinska Institutet och hennes  avhandling undersökte sambandet mellan sömn, stress och utmattning. Marie är sedan flera år knuten till Stressmottagningen. Hon har mångårig erfarenhet av behandling av stress- och sömnproblem, både i grupp och individuellt, och är författare till böckerna ”Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi” och ”Vila – Om den sköna konsten att varva ned”.

Marie samarbetar med forskare vid Stressforskningsinstitutet, och är för närvarande delaktig i ett projekt där effekten av en förebyggande insats för bättre sömn utvärderas. Marie anlitas ofta för utbildning och handledning till andra vårdgivare runt om i Sverige, samt som föreläsare på arbetsplatser på temat stress, sömn och återhämtning.