David R. Tashnizi

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Privatpraktiserande psykoterapeut och handledare. David har mångårig klinisk erfarenhet av arbete med (KBT) kognitiv beteendeterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), (MI) motiverande samtal och samt mindfulness. Han har dessutom fil. kand i beteendevetenskap. David har lång erfarenhet av chefs- & ledarskapsutveckling, coachning och handledning. Han har arbetat kliniskt med vuxna och den unga vuxna (14-23 år) och behandling inom områden som stress och utmattning, depression, sömnproblem, oro, ilska, ångest, tvång, fobier, självkänsla och identitetsproblematik, arbetslivsinriktad rehabilitering. Han har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, samt med arbetslivsinriktad rehabilitering vid Falck Healthcare och SOS-International i Danmark och Sverige. David har idag pågående samarbete med Dina Försäkringar, Skandia privatförsäkring och Sophiahemmet Rehabcenter. David utbildar inom KBT, är verksam som handledare på Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, erbjuder handledning på steg I, steg II och verksamhetshandledning.

Varmt välkomna att ta kontakt:

Mail: david.tashnizi@gmail.com

Mobil: 070 – 495 7400